top of page

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy

az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt

 

 

  1. Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és

elektronikus levelezési címének megjelölése.

 2.)  A visszaküldendő termékek megjelölése

 

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

Elállási nyilatkozat letöltése: 

bottom of page